اطفال

    زردی نوزادی در صورت درمان نشدن و ادامه یافتن می تواند عوارض جبران ناپذیری را برای نوزاد به دنبال داشته…
    زردی نوزاد به معنی تغییر رنگ پوست و چشم نوزاد تازه متولد شده به رنگ زرد است.
    کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

    جستجو