گوارش

    سرطان رکتوم سرطانی است که از رکتوم شروع می شود. رکتوم چند سانت آخر روده بزرگ است. از انتهای بخش…
    کوله‌سیستیت به معنی التهاب در کیسه صفرا است. این التهاب می‌تواند باعث درد شدید در سمت راست و بالای شکم…
    کوله‌سیستیت به معنی التهاب کیسه صفرا است.در بیشتر موارد، سنگ‌های صفراوی باعث کوله سیستیت می‌شوند.
    کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

    جستجو