روز های هفته

 

 

8 الی 10

 

10 الی 12

 

12 الی 14

 

14 الی 16

 

16 الی 18

 

18 الی 20

 

شنبه

 

 

 

دکتر حمید رضا نجاری 

 

دکتر پیام طبرسی

(18:30 الی 21)

 

یک‌شنبه

 

 

 

 

 

 

 

دکتر زینب یاسین   دکتر پیام طبرسی

 

دوشنبه

 

 

 

  دکتر حمید رضا نجاری  

دکتر پیام طبرسی

(18:30 الی 21)

 

سه‌شنبه

 

 

 

 

 دکتر حمید رضا نجاری

 

دکتر پیام طبرسی

چهارشنبه

 

 

 

   دکتر زینب یاسین  

دکتر پیام طبرسی

(18:30 الی 21)

 

پنج‌شنبه  

 

 

 

دکتر حمید رضا نجاری 

 

 

     

جمعه 

           

تلفن تماس: 47564756-021  داخلی: 1310-1332

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو