عفونی

   

   

   

   

  روز های هفته

   

   

  8 الی 10

   

  10 الی 12

   

  12 الی 14

   

  14 الی 16

   

  16 الی 18

   

  18 الی 20

   

  شنبه

   

   

   

  دکتر حمید رضا نجاری 

   

  دکتر پیام طبرسی

   

   

  یک‌شنبه

   

   

   

   

   

   

   

  دکتر حمید رضا نجاری   دکتر پیام طبرسی

   

  دوشنبه

   

   

   

    دکتر حمید رضا نجاری  

  دکتر پیام طبرسی

   

   

  سه‌شنبه

   

   

   

   

   دکتر حمید رضا نجاری

   

  دکتر پیام طبرسی

  چهارشنبه

   

   

   

    دکتر حمید رضا نجاری  

  دکتر پیام طبرسی

   

   

  پنج‌شنبه  

   

   

   

  دکتر حمید رضا نجاری 

   

   

       

  جمعه 

             

  تلفن تماس: 47564756-021  داخلی: 1310-1332

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو