منابع انسانی

  بخش

  منابع انسانی : آقای محمد رضا رنجبر 

  شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۴۷۷

  موقعیت : طبقه همکف

  جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.

  ۴۷۵۶۴۴۷۷

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو