انتظامات

  بخش

  مسئول واحد: آقای علیرضا کریمی 

  شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۴۲۲

  موقعیت : طبقه همکف

  جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.

  ۴۷۵۶۴۴۲۲

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو