بهداشت محیط

  بخش

  مسئول واحد :آقای داوود فعله کاری 

  موقعیت :طبقه همکف 

  شماره مستقیم ۴۷۵۶۴۴۴۹

  جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.

  ۴۷۵۶۴۴۴۹

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو