تجهیزات پزشکی

  بخش

  مسئول واحد :آقای مهندس مهدی طالبی 

  موقعیت :منفی یک 

  شماره مستقیم ۴۷۵۶۴۵۳۵

  جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.

  ۴۷۵۶۴۵۳۵

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو