امور مالی

  بخش

   مسئول واحد: خانم منصور خانی

  شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۳۴۶

  موقعیت : طبقه اول

  جهت ارتباط  مستقیم با امور مالی تماس بگیرید. 

  ۴۷۵۶۴۳۴۶

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو