رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌ها

  رسالت بیمارستان:

  ما بر آنیم انتخاب برتر بیماران، پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.

  چشم انداز بیمارستان:

  ما بر آنیم انتخاب برتر پزشکان،کارکنان در ایران و منطقه خاور میانه باشیم.

  ارزش‌ها:

  - مهربانی و دلسوزی

  - بیمار محوری و مشتری نوازی

  - خدمت خالصانه

  - اخلاق حرفه‌ای

  - فرهنگ کیفیت و ایمنی

  - دانش مداری

  - فرآیند نگری

  ویژگی فردی - سازمانی:

  صداقت، صراحت، احترام

   
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو