تلفن های بیمارستان

   تلفن های ضروری : شماره بیمارستان 02147564000 و 02147564756

   داخلی های مورد نیاز در بیمارستان: 

  • سوپروایزر: 2031

  • پذیرش: 1430

  • ترخیص:1431

  • مسئول واحد پذیرش و ترخیص: 1437

  • بیمه گری : 1435

  • مدارک پزشکی :1451

  • آزمایشگاه: 1341

  • امور پیگیری بیماران:1440

  • صندوق صوتی شکایات:1747

   

  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو