بخش

  مسئول واحد : آقای جمال نورانی شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۵۱۶ موقعیت : طبقه منفی…
  تعذیه و رژیم درمانی مسئول واحد : آقای محمد شریفی صابر شماره مستقیم…
  مسئول واحد: آقای مجید آذرهوش موقعیت طبقه منفی چهار شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۰۱۷
  مسئول واحد : خانم سبحانی موقعیت : طبقه اول
  خانم هاله مطلبی موقعیت : طبقه همکف شماره مستقیم: ۶۷۵۶۴۴۵۱
  منابع انسانی : آقای محمد رضا رنجبر شماره مستقیم: ۴۷۵۶۴۴۷۷ موقعیت : طبقه…
  صفحه1 از2
  کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

  جستجو